Álláslehetőség: informatika szakos tanár

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ul3a6ehxd8&fbclid=IwAR1-0EwwaUg6YQiJmjTDFIw3xHZ2TJrU5joAvZ3ZT6_b-fdAQ_z0DrBr4po

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika tantárgy oktatása általános iskolában, rendszergazdai, valamint egyéb, pedagógus munkakörrel összefüggő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, / Egyetem a szaknak megfelelő tanári végzettség, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/O. §-ban foglaltakat is figyelembe véve,

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

•         A pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

•         Az álláshely betöltésénél előnyben részesülnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjasok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Személyi adatokat tartalmazó szakmai, fényképes önéletrajz,

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,valamint annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez),

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

•         Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Vetési Enikő Intézményvezető asszony nyújt, a 06 54/402-342 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

[MB1] •         Elektronikus úton Ráczné Vetési Enikő részére a 2rakocziferencaltisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleményének kikérése után, az alkalmazásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/2649-1/2021. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 [MB1]

Álláslehetőség: Tanító bármely műveltségi terület

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=u1yc3zhbd4&fbclid=IwAR3_tiR00LOivWLjmUtBeXe8s-C1gzGazAu5KyWdNsnYc9J3bCasBTH_H4A

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Tanító bármely műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok, valamint egyéb a pedagógusi munkakörrel összefüggő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Tanítói szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 33/A §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt

•         A pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Az álláshely betöltésénél előnyben részesülnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjasok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Személyi adatokat tartalmazó szakmai fényképes önéletrajz

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszonyt nem teszi lehetővé

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

•         Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Vetési Enikő Intézményvezető Asszony nyújt, a 06-54-402-342 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

[MB1] •         Elektronikus úton Ráczné Vetési Enikő Intézményvezető Asszony részére a 2rakocziferencaltisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleményének kikérése után, az alkalmazásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/02847-4/2021. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Pályázat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A pályázat szövege a KÖZIGÁLLÁS oldalán elérhető az alábbi linken:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukbb5z13j7

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. – 2026. augusztus 15.-ig szól.


A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Puskin utca 42-44.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a tagintézmény-vezető feladata, a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, irányítása, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
• Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglakozástól való eltiltás hatálya alatt
• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői vagy közoktatás vezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• Motivációs levél,
• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolati példánya
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• A pályázó szakmai önéletrajza,
• A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Vetési Enikő Intézményvezető asszony nyújt, a 0654/402342 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/1874-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az alkalmazásról a kinevezési jogkör gyakorlója, a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, (melyből egy példányt lefűzés nélkül kérünk benyújtani) a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Tagiskolája tagintézmény-vezető beosztására”. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tájékoztatás a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során személyesen vagy online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az online beiratkozás módja

 2021. április 10-től 2021. április 16-án éjfélig a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületen.

A felület használatához segítséget itt talál:
Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül:
https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M
Beiratkozás általános iskolába már meglévő KRÉTA hozzáféréssel:
https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratja be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Iskolánk beiskolázási körzetéről itt tájékozódhat:
http://rakoczif-bu.sulinet.hu/2021/03/12/felhivas-altalanos-iskolai-beiratkozas/

Kérem, hogy amennyiben az intézményünk beiskolázási körzetében lakik, de gyermekét másik, nem körzetes intézménybe íratja be, arról értesítsen bennünket
E-mailben (2rakocziferencaltisk@gmail.com) vagy telefonon (06/54 402 342).
Tagintézményünket: 4hunyadi@gmail.com, 06/54 500 127

Amennyiben a beiratkozási időszak alatt módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról itt tájékozódhat:
http://rakoczif-bu.sulinet.hu/2021/03/12/felhivas-altalanos-iskolai-beiratkozas/

Letölthető dokumentumok:

A beiratkozás személyes módja

Ideje: 2021. április 15-én (csütörtökön) 7.30 és 17.30 óra között és 16-án (pénteken) 7.30 és 17.00 óra között.

Helye:    4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.

4101 Berettyóújfalu, Puskin utca 42-44.

A beiratkozás személyes módjára előzetes időpontegyeztetést követően kerülhet sor az intézményvezető engedélyével.

Időpontot nevének megadásával az alábbi elérhetőségeken kérhet:

E-mailben:2rakocziferencaltisk@gmail.com

Telefonon: 06-54/402 342

Tagintézményünkben: 4hunyadi@gmail.com, 06/54 500 127

Az épületben, irodában ügyintézés során egy ügyfél tartózkodhat. Az épületbe belépéskor kézfertőtlenítés, az épületben tartózkodás teljes ideje alatt az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

A beiratkozáshoz szükséges iratokról itt tájékozódhat:
http://rakoczif-bu.sulinet.hu/2021/03/12/felhivas-altalanos-iskolai-beiratkozas/

Letölthető dokumentumok:

Az intézmény 2021. április 23-ig dönt a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott tájékoztató anyagokat az alábbi linkre való kattintással éri el.
http://rakoczif-bu.sulinet.hu/2021/02/15/hittan2021/

A beiratkozáshoz szükséges adatok megadásához ( óvoda OM azonosítója, a gyermek oktatási azonosítója) Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk és fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos tudnivalók, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdésekben.

Berettyóújfalu, 2021. április 8.

Ráczné Vetési Enikő
intézményvezető

Felhívás – Általános iskolai beiratkozás

Az intézményre vonatkozó körzethatárok:

Agancs utca, Akácos utca, Alkotmány utca, Állami Gazdaság egyéb, Állami Gazdaság g., Állami Gazdaság k., Andaháza puszta, Aradi utca, Arany János utca, Arasz utca, Árpád utca, Bajza utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Báthory utca, Batsányi utca, Batthyány utca, Béke utca, Bem Apó tér, Bem utca 1-től 27-ig, Bessenyei Itp., Bessenyei utca, Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Csalogány utca, Cseresznyés dűlő, Csikász utca, Csokonai utca, Csónak utca, Damjanich utca, Deák utca, Déryné utca, Dobó utca, Dózsa György u. 1-40., Dózsa Tsz. tanya, Eötvös utca, Földesi utca, Gábor Áron utca, Gazdasági iskola, Gyulai Pál utca, Hadik utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ utca, Hídkőz tanya, Hullám utca, Hunyadi utca, Irinyi utca, Jókai Mór utca, Kálvin tér, Keleti Főcsatorna őrház, Kereszt utca, Keskeny utca, Kiss tanya, Klapka utca, Kodormány tanya, Kodortnány utca, Kossuth utca 35-től a körforgalomig, Korhány-ér utca, Kosztolányi utca, Ladik utca, Lehel utca, Lele tanya, Liszt Ferenc utca, Madách utca, Madarász utca, Magyar dűlő, Makó István utca, Mártírok utca, Micskei Major, Mikszáth utca, Morotva utca, Nadányi utca, Nagy Sándor utca, Nefelejcs utca, Néződomb tanya, Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös utca, Rákász utca, Peterdi dűlő, Petőfi utca, Piac tér, Puskin utca, Rákóczi utca, Révész utca, Reviczky tanya, Rozgonyi utca, Rózsa utca, Röptér tanya, Somota tanya, Sport utca, Szabadság utca, Szegfű utca, Szent István tér, Szentkozma tanya, Szentmárton tér, Szomolyom tanya, Szondy utca, Temesvári utca, Temető utca, Tikász major, Tinódi utca, Tóhát utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád utca, Vadász utca, Vágókért dűlő, Vásártér, Vass Jenő utca, Wesselényi utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca, Mezőpeterd közigazgatási területe, Váncsod közigazgatási területe, Mezősas közigazgatási területe

Hittan oktatás – 2021/22. tanév

Tisztelt Szülők!


A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását.
A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika,
vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.
EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre
módosíthatja választását, 2021. május 20-ig.


Az alábbi egyházak juttatták el hozzánk bemutatkozó anyagaikat:

Hit Gyülekezete:
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: http://www.hiteserkolcstan.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala (

https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

Hitoktató: Dr Törösné Jeszenszki Márta


Magyar Katolikus Egyház
https://www.youtube.com/watch?v=vbTiUJ1RE9s
https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&t=20s

Hitoktató: Györgyfiné Kulcsár Zita

Magyarországi Református Egyház:
Tájékoztató: http://hittan.info

Hitoktatók: Majláth József lelkipásztor, Nagyné Bakó Katalin lelkipásztor és Kerekes Dóra